Villkor
Välkommen till Lyftplattformsföretag!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användning av Hisstillverkare webbplats, belägen på http://se.jstg7.com.

Genom att besöka denna webbplats förutsätter vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Lyftplattformsföretag om du inte godkänner alla villkor som anges på denna sida.

kakor:
Webbplatsen använder cookies för att göra din online -upplevelse personlig. Genom att komma åt Lyftplattformsföretag godkände du att använda de nödvändiga kakorna.

En cookie är en textfil som placeras på hårddisken av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas dig unikt och kan endast läsas av en webbserver på domänen som utfärdade cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska eller marknadsföringsändamål för att driva vår webbplats. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa valfria cookies. Det finns några nödvändiga cookies som är nödvändiga för driften av vår webbplats. Dessa cookies kräver inte ditt samtycke eftersom de alltid fungerar. Tänk på att genom att acceptera nödvändiga cookies accepterar du också tredjepartscookies, som kan användas via tjänster från tredje part om du använder sådana tjänster på vår webbplats, till exempel ett videofönster som tillhandahålls av tredje part och integrerat in på vår webbplats.

Licens:
Om inte annat anges äger Hisstillverkare och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på Lyftplattformsföretag. Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du kan komma åt detta från Lyftplattformsföretag för ditt eget personliga bruk med begränsningar i dessa villkor.

Du får inte:

Kopiera eller publicera material från Lyftplattformsföretag
Sälj, hyr eller underlicensiera material från Lyftplattformsföretag
Reproducera, kopiera eller kopiera material från Lyftplattformsföretag
Omfördela innehåll från Lyftplattformsföretag
Detta avtal ska börja den dag detta.

Delar av denna webbplats ger användarna möjlighet att lägga upp och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Hisstillverkare filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte Hisstillverkare, dess ombud och/eller dotterbolags åsikter och åsikter. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska Hisstillverkare inte hållas ansvariga för kommentarer eller ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits som en följd av användning och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

Hisstillverkare förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

Du har rätt att lägga upp kommentarerna på vår webbplats och ha alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
Kommentarer inkräktar inte på någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
Kommentarerna innehåller inte något förtalande, förtalande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material, vilket är ett intrång i integriteten.
Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra affärer eller anpassa eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet.
Du ger härmed Hisstillverkare en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänk till vårt innehåll:
Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

statliga myndigheter;
Sökmotorer;
Nyhetsorganisationer;
Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
Systemövergripande ackrediterade företag utom att begära ideella organisationer, köpcentrum för välgörenhet och insamlingsgrupper för välgörenhet som inte får länka till vår webbplats.
Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt innebär sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar inom ramen för länkande parts webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

allmänt kända konsument- och/eller affärsinformationskällor;
community -webbplatser;
föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
distributörer online;
internetportaler;
redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och
utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.
Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt till oss själva eller till våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa poster hos oss; (c) nyttan för oss av synligheten av hyperlänken kompenserar frånvaron av Hisstillverkare; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt innebär sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för länkande parts webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Hisstillverkare. Ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats enligt följande:

Genom att använda vårt företagsnamn; eller
Genom att använda den enhetliga resurssökaren som är länkad till; eller
Att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är länkad till det är meningsfullt i sammanhanget och formatet på innehållet på den länkande partens webbplats.
Ingen användning av Hisstillverkare logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för att länka från varandra utan ett varumärkeslicensavtal.

Innehållsansvar:
Vi kommer inte att hållas ansvariga för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla påståenden som tas upp på din webbplats. Inga länkar ska visas på någon webbplats som kan tolkas som kränkande, grovt eller kriminellt, eller som kränker, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Förbehåll av rättigheter:
Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats godkänner du att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats:
Om du hittar någon länk på vår webbplats som är kränkande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt. Vi garanterar inte dess fullständighet eller riktighet, inte heller lovar vi att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Friskrivningsklausul:
I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Inget i denna ansvarsfriskrivning kommer:

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
begränsa någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
utesluta något av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.
Begränsningarna och förbuden mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styra alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, är vi inte ansvariga för förlust eller skada av någon art.